GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki

İHALE İLANI

İlan Tarihi: 22 Şubat 2017 Çarşamba - 00:00:00
 1.      Alaplı Belediyesinin  uhdesinde bulunan Merkez Mah.Açık pazaryeri E /Blok Belediye dükkanlarında bulunan 108-110-112 nolu 3Adet taşınmaz(Dükkan) 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

 

2.      İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

3.      İhale 06.03.2017 günü saat 14.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

4.       İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenilmektedir

   

a.      İhaleye girecek  kişilerin  kanuni ikametgahını gösterir belgenin aslı.

b.      İhaleye girecek şirket ise Ticaret ve Sanayi odası veya muadilli odadan alınmış 2017 yılına ait vizeli kayıt belgesi.

c.       Şirket adına veya şahıs adına vekaleten girilecekse onaylı vekaletname ve imza sirküleri.

d.      Geçici teminat makbuzu.

e.       Şartname makbuzu

f.       İhaleyi yapan kuruluşa  borcu olmadığına dair yazı.

g.      İhaleye katılacakların nüfus cüzdan fotokopisi

 

6.  İlçemiz Merkez Mah.Açık pazaryeri E / Blok dükkanlarında bulunan 108-110-112 nolu 3 adet Taşınmazlar (Dükkan) 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Gereğince Açık Artırma teklif usulü ile kiraya verilecektir

.

 

 Dükkan No

Cinsi ve evsafı

3Yıllık

Muammen       Bedeli

Aylık kira Bedeli

%3 Geçici Teminat

108

Dükkan

20.700,00 TL

575,00 TL

621,00 TL

110

Dükkan

20.700,00 TL

575,00 TL

621,00 TL

112

Dükkan

20.700,00 TL

575,00 TL

621,00 TL

         
         
         
         

 

7.  İhale ile ilgili teklifler 06.03.2017 saat 14.00’ e kadar Belediye ihale komisyonuna verilecektir.

 

 

 

 

 

                                                                                              Nuri TEKİN

                                                                                           Belediye Başkanı