GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki

İHALE İLANI

İlan Tarihi: 22 Şubat 2017 Çarşamba - 00:00:00
 1.      Alaplı Belediyesi uhdesinde bulunan şehirler arası otobüs terminali çıkış ücreti tahsilatının elektronik bariyerli sistemi tesis ederek ve gerekli personeli sağlayarak işletilmesi işi   2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45.  Açık Artırma  usulü ile ihale edilecektir.

 

2.      İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

3.      İhale 06.03.2017 Tarihinde saat 15.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

4.      İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

 

a.       İhaleye girecek, gerçek kişi ise kanuni ikametgahını gösterir belgenin aslı.

b.      İhaleye katılacak gerçek kişi ise nüfus cüzdan sureti aslı.

c.  İhaleye girecek şirket ise Ticaret ve sanayi odası veya muadilli odadan alınmış 2017 yılına ait vizeli  kayıt belgesi.( Aslı veya noter tasdikli )

d.  Şirket veya şahıs adına vekaleten girilecekse onaylı vekaletname ve imza sirküleri. ( Aslı veya noter tasdikli sureti )

e.  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri. ( Aslı veya noter tasdikli sureti

f.  Geçici teminat makbuzu.

g.  İhale şartname makbuzu.

ı.   İhaleyi yapan kuruluşa borcu olmadığına dair belge.

k.Şehirler arası otobüs terminali çıkış ücreti tahsilatı işini en az 3 (Üç) yıl yapmış olmak

 

5.  Muammen bedeli 3 yıl için  215.000,00  TL, geçici teminat 6.450,00 TL’ dir. İhale üzerinde kalan işletmeciden ihale bedelinin % 50’ si peşin geri kalan miktar sözleşme süresi içersinde aylık taksitler halinde ödeyecektir.Ayrıca ihale bedelinin %6 sı oranında kati teminat alınır.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Nuri TEKİN

                                                                                                   Belediye Başkan