GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki

T.C. ALAPLI İCRA DAİRESİ 2016/460 TLMT.

İlan Tarihi: 07 Mart 2018 Çarşamba - 00:00:00
 T.C.

ALAPLI

İCRA DAİRESİ

2016/460 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 140 Ada, 1 Parsel, KILÇAK Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Alaplı ilçesi Kılçak Köyü Köy İçi Mevkii 140 Ada 1 Parselde kayıtlı   Taşınmaz tapu kayıtlarında görüleceği üzere 701,05 m2 büyüklüğündeki arsanın üzerine yapılı 225 m2 tabanda oturması olan kargir inşaat tarzında yapılmış toplam 3 katlı bir yapının olduğu görüldü.Alt katta,depo ardiye ve ahır olarak teşkil ettirilmiş olup üst 2 kat ikametgah olarak planlanmıştır.Halen içinde oturulan katlar ,3 oda salon-mutfak-banyo-wc-ebeveyn banyosu ve balkondan oluşmaktadır.Islak mahallerin zeminleri seramik kaplama duvarları tavana kadar fayans kaplamadır.Mutfak tezgahı ve alt üst dolapları mevcuttur.Yapının dış cephesinde yalıtım mantolaması yapılmış olup yapının çatı örtüsü mevcuttur.Yapı yaklaşık 35 yıllık olmasına rağmen onarım yapılmış bir haldedir.Ve halen ikametgah olarak kullanılmaktadır.Kıymet takdirine konu olan taşınmaz köy hudutları içerisinde kalmakta olup plansız alanlar İmar Yönetmeliğine tabiidir. Taşınmaz köy hudutları içerisinde kalmakta olup ilçe merkezine 2Km mesafededir.Mahalli bilirkişisinin beyanları doğrultusunda taşınmazın çıplak arsasının 1m2sine 100 TL/m2 değer biçildiği göz önüne alındığında ;

ARSA DEĞERİ:701,05X100TL/m2:70.105,00 TL

YAPIM DEĞERİ:

ALT KAT(Depo-ahır)225 m2X150 TL/m2=33.750,00 TL

ÜST KATLAR(İkametgah):2X225m2X250TL/m2=112.500,00 TL

TOPLAM YAPIMDEĞERİ =146.250,00 TL

TOPLAM TAŞINMAZIN DEĞERİ:70.105,00 + 146.250,00=216.355,00 TL:

Yüzölçümü                  : 701,05 m2

İmar Durumu             : Plansız imar yönetmeliğine tabidir.

Kıymeti                        : 216.355,00 TL

KDV Oranı                 : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki gibidir.

-Taşınmaz kaydında Türkiye Garanti Bankası'nın 391.737,00TL ipoteği mevcuttur.

1. Satış Günü              : 12/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü              : 15/05/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                      : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/460 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/03/2018

 

 

 

 

Fuat DAŞTAN

İcra Müdürü

182081