GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki

T.C. ALAPLI İCRA DAİRESİ 2017/54 TLMT.

İlan Tarihi: 07 Mart 2018 Çarşamba - 00:00:00
 T.C.

ALAPLI

İCRA DAİRESİ

2017/54 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 142 Ada, 6 Parsel, KILÇAK Mahalle/Köy, köy içi Mevkii, Alaplı İlçesi Kılçak KöyüKöyiçi Mevkii -142 Ada6 Parsel sayılı yerde kayıtlı 72 ve 73 kapı nolu taşınmazdır. 519,98m2 büyüklüğündeki taşınmazın üzerindeki eski ev sökülmüş ve yanına 2 katlı betonarme sistemde yapılmış bir yapı bulunmaktadır.Mahallinde sökülen eski evin taş duvar kalıntıları gözükmektedir.Yapı yapılan 2 katlı binanın alt katı ve üstündeki kat ikametgah olarak planlanmıştır.Binanın kapısı kapalı olduğundan içeri girilememiş olup dışarıdan yaptığımız tetkikler sonucunda :Pencereler plastik doğrama,dış cepheleri kısmen sıvalı,boyasız bir vaziyette olup çatı örtüsü mevcuttur. Taşınmaz köy hudutları içinde olup kısmen belediye hizmetlerinden istifade etmektedir.Taşınmaz köy hudutları içinde olup kısmen belediye hizmetlerinden istifade etmektedir.Köy yerleşik alanı içinde olan taşınmazın bulunduğu arazinin çıplak olarak 1m2 sine mülk bilirkişisi tarafından 150 TL/m2 değer biçildiği göz önüne alındığında:

ARAZİ DEĞERİ :519,98 m2X150 TL/m2=77.997,00 TL

YAPIM DEĞERİ:2 KATX100m2X400 TL/m2=157.997,00 TL dir.Yapım değeri hesaplanırken aşınma ve imalat değeri kullanılmıştır.

Yüzölçümü                  : 519,98 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 157.997,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

-Taşınmazın kaydında Türkiye Garanti Bankasının 60.000,00 TLipoteği mevcuttur.

1. Satış Günü              : 12/04/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü              : 15/05/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                      : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/54 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/03/2018

 

 

 

 

Fuat DAŞTAN

İcra Müdürü

182081