Gezinti Bağlantılarını Atla

Alaplı’ da Susuz Yaza Hazır Olun

haber özel

Alaplı’ da Susuz Yaza Hazır Olun

Gündem   A+a-

 Alaplı Çayında kontrolsüz Kum, Çakıl alınması doğal yaşamı ve dünyayı kasıp kavuran susuzlukla mücadele açısından büyük riskler taşıyacak.
Alaplı Çayında yaşanan kontrolsüz kum çakul alınması konusunda uzman görüşüne dikkat ediniz.
Gazetemizin koordinatörü Mehmet Öztürk araştırdı. İlgililere sordu.
Konuya ilişkin Danışman: Prof. Dr. Füsun EKMEKYAPAR şöyle diyor; Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması ve ülke ekonomilerinin büyümesi ile doğal kaynaklardan yararlanma ihtiyacı da bu bağlamda artış göstermekte ve kaynaklar üzerindeki baskı giderek artmaktadır.
Bu çerçevede gelişen çevresel duyarlılık özellikle madencilik ve tarım gibi birçok sektörün üretim kalıplarında değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Madencilik faaliyetleri dünyanın en eski endüstrilerinden biridir. Teknolojiyle paralel olarak madencilik faaliyetleri de gelişmekte, kolaylıkla faaliyet yapılmaktadır.
Madenlere olan taleplerin artışıyla madencilik alanlarında bir genişleme, yeraltı ve açık işletmeler açısından bir büyüme söz konusu olmuştur. Bununla birlikte her iki işletme türü için de daha önceden imkânsız gibi görünen derinliklere inmek mümkün olmuş, daha geniş maden çukurları oluşturulmuştur. “
Bu gelişmeler aslında madencilik alanına girmemekle birlikte, çalışma yöntemleri açısından aynı tür etkinliklerin görüldüğü kum ve taş ocaklarında da görülmektedir. Genellikle açık işletmede, diğer madencilik yöntemlerine nazaran, daha büyük çevresel bozulma ve etkilere neden olunmaktadır.
Yukarıda Uzmanların dikkat çektiği “doğal yaşamı etkileyen, SU YATAKLARININ kaybolmasına göz yumulması halinde,Bu bağlamda artan kum çakıl ocakları, başta” alan kaybı “olmakla birlikte su kaynakları, biyolojik çevre ve bölge peyzajı üzerinde birçok değişiklikler meydana getirmektedir. Karbon, hacim ağırlığı, tekstür ve higroskopik nem oranları yok olmak üzeredir.
Bu bir çevre sorunudur.
Doğal Denge yok sayıldıkça ve betonlaşmaya devam edildikçe; doğa 'Beni gör' dercesine her hatalı davranışa taşkın, kuraklık, hava kirliliği, vs. birçok afetler halinde yaşamın içerisinde dile gelecektir.
Nehir/dere yataklarından “çakılların taranarak çıkarılması” balıkların yumurtlama alanlarının kaybına yol açar ve bazı türlerin kaybına neden olur.
Nehir/dere kıyı topraklarının kaldırılması “su faunasının” habitatını bozar.
Plansız ve çarpık kentleşme sonucunda şehirlerde bulunan dere yataklarında yerleşim yerleri içinden geçen dere yataklarında yapılaşma, dere kesitinin daraltılması, dere yatağına fen ve sanat kaidelerine aykırı ve izinsiz veya izinli(?) menfez veya köprü inşa edilmesi, tekniğine aykırı bent ve dolgu yapımı, moloz, sanayi ve evsel atıksuların deşarj edilmesi, yanlış kanalizasyon şebekesi döşenmesi gibi nedenler sebep olmaktadır.
Ayrıca dere yataklarının veya hemen kenarlarının yol olarak kullanılması ile üzerlerinin kapatılması nedeniyle derelerin doğal kesitlerinin bozulmasıdır.
Yağmur suyu toprağa süzülmediği, havaya buharlaştırılmadığı veya bitki örtüsüyle alındığı ve terlemeye maruz kaldığı için çok sayıda sorun ortaya çıkar.
Akiferler tükenebilir, kentsel ısı adaları şiddetlenir, kirleticilerin topraktan süzülme veya bakteri/bitkilerin eylemleri yoluyla parçalanma şansı yoktur.
Ek olarak, yüksek akış hızları fiziksel su yaşam alanlarını tahrip eder, artan erozyona ve su baskınlarına neden olur.
Nehir/dere restorasyonu taşkın önleme ile yakından ilişkilidir.
Alaplı Çayı bu faktörlerin yaşandığı alandır. Toprakları ellerinden giden köylüler yasal haklarını arasa da muhatap bulamamaktadır.
Şehirlerde sel felaketinin olduğu yerler, genelde bir zamanlar dere yatağıdır.
Sürdürülebilir şehirleşme için ismi var ama kendi kayıp dereleri gün ışığına çıkartmak gerekir.
 
Dere/nehir yönetimi evrimi
Kentsel nehir/dere yönetimi çok önemli. Çevreyle ve ekolojik dengeyle uyumlu kentsel dere/nehir yönetiminin evrimi üç döneme ayrılmaktadır:
1. Önceleri tek amaç, sel savunması,
2. Sonra yeşil güzelleştirme ve suya erişim,
3. Ve şimdi ekolojik dengeli nehir/dere yönetimi mühendisliği.
İnsanları, doğaya yeniden bağlamak amacıyla bu dönemde kilit görevlerden biri, bir nehir/dere koridorunda yeşil güzelleştirme ve su erişilebilirliği fikirlerini teşvik etmektir.
Derelerin ekolojik koridorlara dönüştürülmesi temel kriterler;
Yukarıda uzmanlar tarafından yazılan makaleler ve bilimsel tespitler Alaplı Çayı’nın Ekolojik Dengesinin bozulduğunun resmidir.
Burada Kum ,Çakıl alan ve Kontrolsüz malzeme lan ve buradan haksız rant elde edenlerin denetlenmemesi olası 10 Yıl içinde Alaplı Çayında susuz yaza neden olacaktır.
Burada, başta Alaplı Çevre Müdürlüğü, Alaplı Kaymakamlığı ve Zonguldak Valiliğinin dere yataklarında erozyona, suların yer altına inmesine engel olunması amaçlı kontroller kaçınılmaz olmaktadır.
Aksi halde 10 Yıl veya Gümeli Barajı su tutmaya başladığında, Alaplı Çayında canlı kalmayacaktır.
Alaplı’ da ÇEVRE DERNEĞİ neden bu doğal katliama sessizdir?
SU HAYAT SA eğer, suyumuza sahip çıkalım.
Haber:Mehmet Öztürk
 
.
 
 
 
 
 
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
BU İÇERİK FACEBOOK YORUMUNA AÇIK DEĞİL!
 
 
son gelişmeler
öne çıkanlar